Bestuur van de stichting Bolera Palms School

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Jurriaan van Haaren – oprichter en voorzitter
Trijnet van Haaren-Paulus – oprichter, vice-voorzitter en penningmeester
Alice Geling – secretaris
Jorn Tiele – algemeen bestuurslid
Nana Walvisch – algemeen bestuurslid
Niels Höfte – algemeen bestuurslid

Bestuur