Stichting Bolera Palms School

De stichting is in 2008 opgezet met als stichtingsdoel:
‘door middel van financiele en materiele ondersteuning, kinderen in lokale gemeenschappen in Afrika (initieel de Bolera Palms School te Mangochi, Malawi) langdurig en duurzaam (bij)scholing te bieden in de vorm van basis- en voortgezet onderwijs’ (artikel 3 lid 1 akte van oprichting Stichting Bolera Palms School)