Help ons!

Donaties kunnen naar rekeningnummer (IBAN) NL90ABNA 0574755950 ten name van Stichting Bolera Palms School Malawi te Zeewolde inzake Bolera Palms School. Wij zullen zorgen dat het geld, per deelplan, in Malawi komt.

Alhoewel we heel erg blij zijn met alle donaties in welke vorm en hoeveelheid dan ook, worden we nog veel blijer van een (kleiner) bedrag per maand. Zo kunnen we de stroom van geld overzien en een betere tijdsplanning maken en communiceren naar Malawi.

De Stichting Bolera Palms School heeft vanaf februari 2009 de zogenaamde ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat alle giften aan de stichting aftrekbaar zijn van de belasting. Zie voor meer informatie: www.belastingdienst.nl/anbi

De Stichting Bolera Palms School is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 32147102. Het fiscale nummer van de stichting is 8204.62.871