Wat al gedaan is & wat we nog willen doen

Sinds de start in 2008 hebben we al van alles kunnen doen! We startten in 2008 met de inrichting van het eerste klaslokaal en deels de bibliotheek door het laten maken van tafels, stoelen en boekplanken. Ook werd in 2008 een toiletblok inclusief septische tank gerealiseerd. In 2009 werd de fundering gelegd voor twee nieuwe klaslokalen en werd klaslokaal 2 gebouwd. In 2010 volgde klaslokaal 3 en een multifunctionele ruimte. In 2011 werd een muur om de school gebouwd. In 2012, 2013 en 2014 werden de klaslokalen 4, 5, 6 en een bibliotheek, buitenkeuken en computerruimte gebouwd. In 2014 en 2015 is gestart met het (in fases opgedeelde) waterproject door het aanleggen van een schooltuin en een watertoren. In 2015 is ook het toiletblok vergroot. Naast bouwen, betaalden we (deels) de vaste kosten door de jaren heen: de salarissen en het belangrijke voedselprogramma. Gelukkig werden deze vaste kosten ook (deels) betaald door reizigers die langs de school kwamen en vrijwilligers van de school.

Voor de stichting geldt dat er twee verschillende kostenposten zijn. Enerzijds van continuering (waar onze prioriteit ligt) en anderzijds van projecten.

Continuering
Vanaf 2012 zijn de kosten van de stichting redelijk constant en gericht op continuering. En hier blijkt ook de kracht van de stichting! We doen elk jaar een aantal (kleine) projecten, maar zorgen vooral voor het verder uitbouwen van de solide basis die we hebben opgebouwd in de laatste jaren. Zorgen dat het voedselprogramma blijft draaien, dat er onderhoud aan de school wordt gepleegd waar nodig, is zo ongelofelijk belangrijk!

Doordat er donaties komen vanuit reizigers, vrijwilligers en vanuit Bolera Palms.com, wordt een deel van de vaste kosten gedekt. Echter niet alle. Met Rita hebben wij afgesproken om garant te staan voor alle vaste kosten EN daarnaast grote projecten te financieren (waar uiteraard mogelijk).

Projecten
Vanaf medio 2013 zijn we gefaseerd twee projecten ingaan, namelijk:
1. Waterproject (bouw van een watertoren/voorziening voor de school, maar ook voor de omliggende dorpen)
2. Bouw van 4 klaslokalen en een toiletblok

De eerste fase van het waterproject is in 2013 en 2014 afgerond door de aanleg van een schooltuin met dripirrigatie en een watertoren. In 2016 is de watertoren voorzien van pijpleidingen. Water wordt vanuit het Lake Malawi gepompt en vult via de pijpleidingen de watertoren. Het water in de toren kan worden gebruikt op school en door de bewoners van Bolera.

In 2014 zijn twee nieuwe klaslokalen gebouwd en is het bestaande toiletblok vergroot. Vervolgens hebben we in 2015/2016 de laatste 2 (standards 7 en 8) klaslokalen gebouwd.

Vanaf 2017 is er meer ruimte gereserveerd voor groot onderhoud van de school, maar hebben we ook het toiletblok uitgebouwd en een nieuwe schoolbus aangeschaft. Met de schoolbus worden kinderen opgehaald uit de stad Mangochi evenals voormalig studenten (afgestudeerd of met beurs) gebracht naar de stad. De laatste groep volgt hier voortgezet en/ of speciaal onderwijs.

In 2019 is in de zomer gestart met de bouw van twee lerarenhuizen en is elektra doorgelegd naar het laatst gebouwde schoolblok, waardoor de gehele school van elektra is voorzien.

De fasering is gebaseerd op de financiële mogelijkheden. Meer informatie over de stand van zaken van projecten staat in onze nieuwsbrieven.